AANPAK

 

Ik ben geschoold als integratief, humanistisch psychotherapeute.

De humanistische stroming, ook wel de cliëntgerichte therapie genoemd, vertrouwt op de eigen groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de mens. Onze psyche is een zelfregulerend systeem dat gezond wil blijven. Dit is echter pas mogelijk als de voorwaarden vervuld zijn, net zoals een plant ook sterft als die te weinig of te veel water krijgt, te weinig of te veel zonlicht,...   

Het integratieve staat voor de verschillende stromingen in de psychotherapie, zoals de cognitieve gedragstherapie en de systeemtherapie. Afhankelijk van de soort problemen, kunnen interventies en  technieken uit die éne therapeutische stroming meer geschikt zijn dan technieken uit de andere stromingen.  

De mens heeft, in tegenstelling tot dieren, drie breinsystemen: het sensori-motorische, emotionele en cognitieve brein. Bij de verwerking van psychische kwetsuren en traumatische ervaringen zijn deze 3 breinsystemen nodig. Wanneer buik, hoofd en hart samenwerken komt er stroming, ruimte, energie. In de therapie wordt dan ook aandacht bestaat aan de activering van deze verschillende breinsystemen. 

 

Samen met jou wil ik persoonlijke kwesties onderzoeken en psychische problemen aanpakken. Mijn therapiesessies zijn erop gericht om de voorwaarden te scheppen waaronder psychische klachten verdwijnen of verzachten. Waar mogelijk gaan we ook je eigen vaardigheden verder ontwikkelen en  je leren je eigen therapeut te worden, zodat je ook toekomstige obstakels het hoofd kan bieden. 

Wees welkom!

 

Geraldine Mabbe

thalpori@yahoo.com

Ajuinmarktstraat 19 A
9050 Gent

©2019 by Thalpori. Proudly created with Wix.com