top of page
Armchair & Side Table

PRAKTISCH

AANMELDING

De aanmelding gebeurt bij voorkeur bij email, maar kan ook telefonisch. Tijdens de therapiesessie beantwoord ik geen oproepen, maar ik bel u daarna zo snel mogelijk terug.

HET EERSTE GESPREK

ONLINE SESSIES

Het eerste gesprek is een verkennend gesprek. Daarbij gaan we samen exploreren wat er aan de hand is. Daarvoor wil ik graag een beeld hebben van jouw globale levenscontext. 

Het is in eerste instantie voornamelijk informatief van aard zijn. 

Dit eerste gesprek is vrijblijvend. Dit betekent dat je na dit gesprek kan beslissen om toch geen psychotherapie bij mij op te starten.

KOSTPRIJS EN DUUR VAN DE GESPREKKEN

Elke sessie duurt 50 minuten. 

De kostprijs per sessie bedraagt 50 euro.

Als psychotherapeut ben ik officieel erkend door het Neutrale Ziekenfonds Vlaanderen, de CM, de Liberale Mutualiteit en Bond Moyson. Voor meer details omtrent de voorwaarden tot terugbetaling, gelieve daarvoor uw ziekenfonds te contacteren. 

Een afspraak kan kosteloos geannuleerd worden wanneer dit ten minste 48 uur op voorhand gebeurt. Bij laattijdige annulering wordt een vergoeding van 25 euro aangerekend. Afspraken die niet geannuleerd worden, dienen aan 100% vergoed te worden. 

Praktisch: Informatie

Therapie is ook mogelijk vanop afstand, via video-conference. Ik maak voornamelijk gebruik van Whereby, een heel gebruiksvriendelijke tool. Je hoeft hiervoor geen extra software te installeren.  Deelname aan het video-gesprek kan zowel met een PC/laptop met webcam als met een smartphone. 

bottom of page